Ai cũng biết trong thang điểm, A tốt hơn B, B tốt hơn C, C tốt hơn D, và D tốt hơn F. Mùa học trước, tôi có một học trò (graduate student hẳn hoi) làm bài rất kém. Thay vì cho F (nghĩa là fail), tôi cho I (Incomplete) để cậu học trò đó có cơ hội nâng cao số điểm của mình. Thế nhưng, sau khi biết mình được I, cậu ta chạy vào phòng làm việc của tôi và hỏi taị sao cậu chỉ được I, theo số điểm thì ít ra cậu phải được F.

Thì ra cậu ta nghĩ F tốt hơn I vì trong thứ tự ABC thì I đi sau F.

(Không biết phân loại bài này vào chuyên mục giáo dục hay truyện vui đây?!)

Advertisements