Tuần này tôi dạy đến phần tập hợp trong lớp Lý Thuyết Toán Rời Rạc, chợt nhớ đến câu đố còn bỏ ngõ như sau:

Chúng ta có thể mở rộng (extend) n-Venn diagram trên một mặt phẳng thành n+1-Venn diagram không?

Advertisements