Viết entry này đặt viên gạch ở đây… để nhắc nhở nếu sau này quên. Tôi muốn học Spanish đã từ lâu lắm rồi nhưng chẳng bao giờ có thời gian. Nhân dịp sắp sang năm mới (Tết ta), lại đặt cho mình thêm một mục tiêu nữa phải làm trong năm. Hy vọng có thể giao tiếp với nhóc nhà tôi, lỡ đâu hôm nào buồn buồn trời mây mưa gió, Bách nói tiếng Tây Ban Nha mình phải hiểu chứ.

Còn học tiếng Tàu? Thôi lại lùi thêm vài năm nữa… Sẳn dạo này có nhiều Lọa xuất hiện quá, tự dưng mất hứng học tiếng của tụi Trung Của.

Học đánh đàn, chờ Bách học rồi mình học ké luôn 🙂

Advertisements