Lịch Ngàn Năm Thăng Long: Đẹp không? Đẹp nhỉ! Vĩ đại không? Ừ lớn và nặng nhỉ! Nhưng sai chổ nào?

Advertisements